Update 1 november 2015

In het kort een paar belangrijke inspiraties die ik zelf uit de interviews haal. Van een ieder is de belangrijkste ‘rol’ aangegeven en achter de ‘-‘ mijn eigen vertaling en invulling.

Piet Bol (vader): contact met anderen (lieve mensen)
– relaties, vrienden, familie, collega’s, etc. zijn heel belangrijk voor een goede levenskwaliteit

Bert van Dam (schrijver): genieten (naast creatie en liefde)
– dat kan ik in het Calvinistische Nederland nog wel eens vergeten

Erik van Laar (managing director): in control zijn in de zin van kunnen bijsturen en dat levert rust, peace of mind
– in een ander woord: keuzevrijheid hebben

Kurt Kübli Gensō (Boeddhistische priester, Japan): leven in de ‘present moment’ en niet projecteren; er is geen goed en slecht, alleen relativiteit en daarin wijze acties
– zo verbonden zijn in het Nu

Caroline van Ommeren (reisleidster o.a. Japan): een eigen thuisplek als basis
– ik ben erdoor anders naar mijn eigen thuis gaan kijken

Ad Kraaijmakers (coach): leren van andere culturen (zoals uit Afrika) waarin niet alles moet
– dit gaat ook over meer ‘leven in het moment’

Eva Fodor Velander (eigenaar Kittebo, Zweden): een nieuwe stap nemen en pas dan ontstaat een nieuwe droom
– als inspiratie voor mijn persoonlijke stap om een half jaar dit onderzoek te doen: er ontstaat iets anders uit (in plaats van vast te blijven houden aan oude dromen en structuren)

Sven Velander (eigenaar Kittebo, Zweden): geen planning, leven in het nu
– heel bijzonder dat je dat kan; Sven geeft ook een heel hoge Quality of Life aan

Robert Erikson (professor sociologie, Zweden): “quality of life is the ability of the individuals to steer their own life according to their own interests and values” en dit geeft keuzevrijheid
– de keuzevrijheid in de mogelijkheden; echter gekoppeld aan motivatie en daadwerkelijk doen

Jaap van den Berg (kunstenaar): leven in onwetendheid; zijn project ‘Waarom gaat het goed met je leven?’ maakt zijn eigen leven beter
– zo’n stap gezet hebben dat je vanuit zelfvertrouwen er kan zijn en leven

Jan Flameling (filosoof): uit de presentatie van ‘Voorbij goed en kwaad’: er bestaat geen kwaad, dat is alleen een theologisch begrip; zwijgen als meditatieve oefening
– de kracht van het anders benoemen (een woord geven) of veranderen van paradigma; het stilzijn als bevordering van levenskwaliteit

Als ik nu gevraagd wordt een paar kernwoorden voor een goede Quality of Life te geven dan zijn dat:

  • Keuzevrijheid: persoonlijk kunnen bepalen hoe en wat je doet (‘hoe’ op de eerste plaats, ‘wat’ op de tweede)
  • Ruimtes: waarin jezelf of met anderen beweegt (figuurlijke ruimtes) en deze mogelijkheden van de ruimtes bepalen samen met je motivatie hoe je beweegt en met wat voor levenskwaliteit

Vraag waar ik nog steeds mee worstel, is hoe en of je doelen dan kan integreren in het leven en zijn vanuit het Nu. Ik geloof dat daar een basis kan liggen voor een hogere Quality of Life.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Secured By miniOrange